ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι περικοπές σε μισθούς και επιδόματα των πανεπιστημιακών

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 4741/2014 απόφασή της έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών και των επιδομάτων που έγιναν στους καθηγητές των Πανεπιστημίων και γενικότερα στα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση του Στ΄ τμήματος, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι περικοπές προσκρούουν στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των πανεπιστημιακών, καθώς και στις αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη. Σύμφωνα με τους Συμβούλους Επικρατείας «δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα μέτρα να επιβαρύνει πάντοτε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, καθώς οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών επιτάσσουν το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής να κατανέμεται μεταξύ όλων των κατηγοριών απασχολουμένων στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως επίσης και των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, δεδομένου μάλιστα ότι η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών είναι προς όφελος όλων.

Ως προς την ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των πανεπιστημιακών στην απόφαση ρητά ορίζεται ότι «ο νομοθέτης επεφύλαξε διαχρονικώς στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση κατ’ εκτίμηση των ειδικών συνθηκών άσκησης του λειτουργήματός τους, η οποία μεταχείριση απορρέει εμμέσως από το άρθρο 16 του Συντάγματος, που χαρακτηρίζονται ως δημόσιοι λειτουργοί με ιδιαίτερης σημασίας αποστολή και ιδιαιτέρως αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα».

Αναδρομική εφαρμογή από 1/8/2012 θα έχει η επίμαχη απόφαση μόνο για τους τρεις καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση δεν θα έχει αναδρομική εφαρμογή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, ωστόσο τίθεται σε εφαρμογή από τη δημοσίευση της απόφασης, η υποχρέωση για αναπροσαρμογή των μισθών όλων των πανεπιστημιακών στις αποδοχές που είχαν πριν από τον Αύγουστο του 2012, οπότε επήλθαν οι επίδικες μισθολογικές περικοπές με το Ν. 4093/12.
 

Σχόλια