απ. 1032/2013 ΣτΕ: Αντισυνταγματική η δέσμευση λογαριασμών και θυρίδων από το ΣΔΟΕ

0

Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τη νομοθετική ρύθμιση , με την οποία προβλέπεται η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων όσων ελέγχονται για εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Ειδικότερα, το Δ’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Σωτ. Ρίζος και εισηγητής η πάρεδρος Ουρανία Νικολαράκου), με την υπ’ αριθμ. 1032/2013 [Link] απόφασή του, έκρινε ότι είναι αντίθετη με τα άρθρα 5 (δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας), 17 (προστασία της ιδιοκτησίας) και 25 (αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου) του Συντάγματος καθώς και με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (προστασία της περιουσίας) η διάταξη του άρθρου 30 παρ. 5 περ. ε’ του Ν. 3296/2004, με την οποία προβλέπεται δεσμεύση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας.

Σύμφωνα με τη δικαστική κρίση, με την επίμαχη διάταξη αφενός, επιδιώκεται η εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος αφετέρου, περιορίζονται σημαντικά τα περιουσιακά δικαιώματα και η οικονομική και επαγγελματική ελευθερία των φορολογουμένων. Συνεπώς, εφόσον δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, ο σκοπός του μετρού δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη νομοθετική ρύθμιση.

Τέλος, σημειώνεται ότι λόγω της αντισυνταγματικότητας, το όλο ζήτημα παραπέμφθηκε για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σχόλια