ΣτΕ: Αντισυνταγματική η διάταξη για την υγειονομική περίθαλψη των άγαμων θυγατέρων και αδελφών των ενστόλων

0

Με την υπ’ αριθμ. 111/2014 γνωμοδότησή του το Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική, διάταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, που προβλέπει τη δυνατότητα υγειονομικής περίθαλψης στο Δημοσίου τομέα των άγαμων θυγατέρων και αδελφών, γυναικών, άνω των 40 ετών των ένστολων όλων των σωμάτων.

Ειδικότερα, στο εν λόγω διάταγμα που κατατέθηκε στο ΣτΕ για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία προβλέπεται ότι «οι άγαμες θυγατέρες και αδελφές των άμεσα ασφαλισμένων και οι οποίες είναι άνω των 40 ετών, που κατέχουν βιβλιάριο περίθαλψης από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, διατηρούν το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης σε βάρος του Δημοσίου, εφόσον δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα».

Οι δικαστές έκριναν ότι ο αποκλεισμός από τη διάταξη αυτή «των αγάμων αρρένων τέκνων και αδελφών» αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών. Σημειώνεται, ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση για πρώτη φορά παρέχεται δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης στον σύζυγο ή στην σύζυγο διαζευγμένου στρατιωτικού.

Σύμφωνα με το διάταγμα δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης: 1) Ο σύζυγος ή η σύζυγος εφόσον δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο ή Οργανισμό, περιλαμβάνονται και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε διάσταση, 2) Τα παιδιά των στρατιωτικών μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, 3) Τα παιδιά μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους εφόσον είναι άνεργα, 4) Τα παιδιά μέχρι τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερες και ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όπως επίσης και εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισής, 5) Τα παιδιά εφόσον έχουν αναπηρία 67% και πάνω, ανεξάρτητα εάν εργάζονται ή όχι, 6) Τα παιδιά που πάσχουν από Μεσογειακή, Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, εφόσον απασχολούνται περιστασιακά και όχι μόνιμα, 7) Οι γονείς (φυσικοί ή θετοί) εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ και δεν έχουν δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα και 8) Τα αδέλφια στρατιωτικών, που έχουν αναπηρία άνω του 67 % και δεν δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης από ασφαλιστικό φορέα και το ετήσιο εισόδημά τους, δεν υπερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ.
 

Σχόλια