ΣτΕ: Αντισυνταγματική η έκτακτη εισφορά – Στην Ολομέλεια το ζήτημα

0

Το Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την έκτακτη εισφορά του επέβαλε το 2009 η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η εισφορά, που εισήχθη με τον νόμο 3758/2009, κρίθηκε ότι αντίκειται στο Σύνταγμα, καθώς, όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση «κατά τις επιταγές του άρθρου 78 απαγορεύεται απολύτως η αναδρομική φορολόγηση πέραν του οικονομικού έτους του προηγούμενου της επιβολής φόρου». Κατά τη λήψη της απόφασης, το Β’ Τμήμα έκανε εν μέρει δεκτή την εισήγηση του συμβούλου κ. Ι.Γράβαρη και σημείωσε ότι «προκειμένου περί φορολογίας εισοδήματος, νόμος που δημοσιεύεται κατά τη διάρκεια ορισμένου (ημερολογιακού) έτους (π.χ. 2009), δεν επιτρέπεται να υπαγάγει σε φόρο εισοδήματα που έχουν προκύψει πέραν του (ημερολογιακού ομοίως) έτους του αμέσως προηγούμενου της δημοσιεύσεώς του, τουτέστιν, στο πιο πάνω παράδειγμα, εισοδήματα που έχουν προκύψει πριν το (ημερολογιακό) έτος 2008». Επιπλέον, στην υπ’αριθμό 693/2011 απόφαση του, το Συμβούλιο επισημαίνει ότι η «διάταξη του άρθρου 18 του Ν. 3758/2009, ορίζοντας ότι για τον υπολογισμό της προβλεπόμενης με αυτήν “έκτακτης εισφοράς”, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα “των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008”, δηλαδή, όπως σαφώς προκύπτει από την εν λόγω διατύπωση αλλά και το σκοπό του νόμου, το εισόδημα του ημερολογιακού έτους 2007, επιβάλλει αναδρομικώς φόρο επί εισοδημάτων που έχουν προκύψει σε χρόνο προγενέστερο του προηγούμενου της δημοσιεύσεώς της έτους και είναι γι’ αυτό ανίσχυρη ως παραβιάζουσα το άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος».

Σχόλια