ΣτΕ: Αντισυνταγματική η φορολογία δύο ειδικών επιδομάτων των γιατρών του ΕΣΥ

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική τη φορολόγηση των επιδομάτων ενημέρωσης βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, που λαμβάνουν οι γιατροί του ΕΣΥ.

Ειδικότερα, οι Σύμβουλοι του ΣτΕ με την υπ’ αριθμ. 2306/2014 απόφασή τους, τάχθηκαν με την άποψη του Β’ Τμήματος το οποίο είχε παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια και έκριναν ότι τα επιδόματα αυτά των γιατρών του ΕΣΥ δίδονται για κάλυψη των πρόσθετων δαπανών στις οποίες υποβάλλονται και οι οποίες εκ της φύσεώς τους κρίνονται από τον νομοθέτη αναγκαίες προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Συνεπώς, κρίθηκε ότι προορίζονται για την κάλυψη πραγματικών δαπανών των γιατρών και έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, επισημάνθηκε ότι, τα εν λόγω επιδόματα δε φορολογούνται σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 78 του Συντάγματος και το άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και είναι αντισυνταγματική η ρύθμιση του άρθρου 12 του Ν. 3052/2002 που προβλέπει την φορολόγηση τους.

Σημειώνεται, ότι τον περασμένο Ιανουάριο η Ολομέλεια του ΣτΕ με παρόμοια (την υπ’ αριθμ. 29/2014) απόφασή της είχε κρίνει ότι είναι αντισυνταγματική η φορολόγηση και των σχετικών επιδομάτων που λαμβάνουν τα μέλη, κάθε βαθμίδας, του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων.