ΣτΕ: Αντισυνταγματική η φορολόγηση των επιδομάτων των καθηγητών πανεπιστημίου

0

Η απόφαση αφορά τη φορολόγηση των επιδομάτων δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, αλλά και το ειδικό ερευνητικό επίδομα που λαμβάνουν τα μέλη, κάθε βαθμίδας, του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) της χώρας.

Στο πλαίσιο της απόφασής του, το Συμβούλιο της Επικρατείας υποχρεώνει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να επιστρέψει του φόρους που παρακράτησε για τα επίμαχα επιδόματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκκρεμούν ακόμη 2.000 παρόμοιες υποθέσεις.

Η υπόθεση είχε παρεπεμφθεί στο ΣτΕ μετά από σχετική απόφαση του Β’ Τμήματος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου δύο χρόνια πριν, το οποίο είχε κρίνει ως αντισυνταγματική τη φορολόγηση και παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια του ΣτΕ προς οριστική κρίση.
Σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 78 του Συντάγματος και του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δεν φορολογούνται τα εν λόγω επιδόματα.