ΣτΕ: Αντισυνταγματική η κατανομή των προσλήψεων των εκπαιδευτικών

0

Αντισυνταγματική έκρινε το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 1175/2014 απόφασή του, την κατανομή των προσλήψεων των εκπαιδευτικών που έγινε με το Ν. 3848/2010, παραπέμποντας την υπόθεση για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού.

Συγκεκριμένα, 85 εκπαιδευτικοί είχαν προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να διοριστούν τη σχολική περίοδο 2010-2011, κάτι που κατ΄ εφαρμογή των νόμων 3833/2010 και 3848/2010, δεν έγινε.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Εφετείο έστειλε στο ΣτΕ προδικαστικά ερωτήματα αναφορικά με τη Συνταγματικότητα ή μη του νομοθετικού πλαισίου του 2010, σχετικά με τους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Με τα επίμαχα δύο νομοθετήματα καθορίστηκε, μεταξύ των άλλων, ότι οι διορισμοί των μονίμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν κατά 60% από τους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική υπηρεσία.

Οι Σύμβουλοι Επικρατείας του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 1175/2014 απόφασή τους έκριναν ότι ο αναλογικός διορισμός (60%-40%) των εκπαιδευτικών που προβλέπει το άρθρο 9 του Ν. 3848/2010 είναι αντίθετος στις Συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας (άρθρα 4 και 103 Συντάγματος).

Επίσης, οι δικαστές επεσήμαναν ότι στις ίδιες Συνταγματικές αρχές προσκρούουν και οι υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τον αριθμό διορισμού ως μονίμων, αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών με 30 ή 24 μήνες προϋπηρεσία, γιατί δεν αναφέρουν συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται ο αριθμός των διοριστέων εκπαιδευτικών με 30μήνη ή 24μήνη προϋπηρεσία.
 

 

Σχόλια