ΣΤΕ : Αντισυνταγματική η νομοθεσία αδειοδότησης για δημιουργία εμπορικών καταστημάτων

0

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικό το δικαίωμα των νομαρχιακών και κρατικών αρχών να αποφασίζουν για τη δημιουργία ή όχι εμπορικών καταστημάτων ή και υπεραγορών , με βάση οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια .

Σύμφωνα με την άποψη της πλειοψηφίας , το κράτος πρέπει να καθορίζει από πριν συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια , που θα τα γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι , τα οποία εφόσον υπάρχουν, θα καθιστούν υποχρεωτική την χορήγηση της άδειας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα καθιστούν υποχρεωτική την απόρριψη της αίτησης .

Παράλληλα ωστόσο κρίθηκαν συνταγματικές οι διατάξεις που καθιστούν ως προϋπόθεση αδειοδότησης τις περιβαλλοντικές συνθήκες της κάθε περιοχής , ώστε να αποφεύγεται η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών .

Σχόλια