ΣτΕ: Αντισυνταγματική η παραχώρηση εκτάσεων κατά το Ν. 3147/2003

0

Σύμφωνα με απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντισυνταγματική κρίθηκε η διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3147/2003 με την οποία ρυθμίζονται θέματα αγροτικής γης και προβλέπεται η παραχώρηση της κυριότητας των δημοσιών εποικιστικών εκτάσεων που έχουν καταληφθεί αυθαίρετα επί μια δεκαετία με τη γνωστή μέθοδο της καλλιέργειας.
Με την απόφασή του (142/2012) το Δ’ Τμήμα, παρέπεμψε το όλο ζήτημα για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 5 του Ν. 3147/2003 προβλέπει ότι οι αυθαίρετοι κάτοχοι δημόσιας κοινόχρηστης εποικιστικής έκτασης, η οποία δεν έχει την μορφή δάσους ή δασικής έκτασης ή δεν έχει κηρυχτεί αναδασωτέα, μπορούν να υποβάλλουν στο υπουργείο Γεωργίας αίτηση για την εξαγορά της έκτασης εφόσον την καλλιεργούν συστηματικά με αμπέλια, ελιές ή οπωροφόρα δένδρα, τα οποία πρέπει να έχουν ηλικία δέκα ετών μέχρι την έναρξη του επίμαχου νόμου ή να έχουν οικοδομήσει κτίσματα τουλάχιστον επί μια δεκαετία. Η εξαγορά γίνεται σύμφωνα με την αντικειμενική αξία της έκτασης ή σύμφωνα με την αγοραία αξία της.
Ειδικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η επίμαχη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3147/2003 είναι σε αντίθεση τόσο με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και με τις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών ενώπιον του νόμου.
 

Σχόλια