ΣτΕ: αντισυνταγματικό το ηλικιακό όριο για τους Δικ. Επιμελητές

0

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα ηλικιακά κριτήρια εισόδου στον κλάδο κρίνονται ως αντισυνταγματικά, γεγονός που οδηγεί   σε περαιτέρω «άνοιγμα» του επαγγέλματος των δικαστικών επιμελητών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για να καταπέσουν δικαστικά αντίστοιχα εμπόδια και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους. 

Ειδικότερα, η Ολομέλεια ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική και ανίσχυρη διάταξη του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (Ν. 2318/1995) που έκανε δεκτές στους διαγωνισμούς μόνο τις συμμετοχές όσων είχαν ηλικία κάτω των 35 ετών. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι ένας τέτοιος ηλικιακός περιορισμός είναι δυσανάλογος σε σχέση με τον δημόσιο σκοπό του νομοθέτη, με συνέπεια να παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της επαγγελματικής ελευθερίας, της συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή και της αναλογικότητας.

Η Ολομέλεια ΣτΕ, υπό τον πρόεδρό της Π. Πικραμμένο, δέχθηκε ότι δεν διαπιστώνεται αν και σε ποιον βαθμό εξυπηρετείται ο δημόσιος σκοπός με το απόλυτο ηλικιακό κώλυμα εισόδου στο επάγγελμα. Άλλωστε η συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας ενός υποψηφίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απομειώνει τη βιολογική του ικανότητα σε βαθμό που να δικαιολογείται η θέσπιση τέτοιου κωλύματος για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

Ας σημειωθεί ότι το δικαστήριο έκρινε πως ούτε με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Ν. 4072/2012 (άλλαξε το ηλικιακό όριο από τα 35 στα 40 χρόνια) αίρεται ο αντισυνταγματικός χαρακτήρας του ηλικιακού ορίου.

Η συγκεκριμένη – ομόφωνη – απόφαση θα έχει άμεσες συνέπειες και στον διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί για τις 25 Μαΐου για 35 θέσεις σε όλη την Ελλάδα, καθώς διατηρείται ως προϋπόθεση το αντισυνταγματικό όριο ηλικίας. Όσοι εκ των υποψηφίων απορριφθούν γι’ αυτόν τον λόγο, θα μπορούν να την επικαλεστούν.

Δημήτρη Κριάρης: Προέδρος Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών

«Αρχικά είχε εκδοθεί η απόφαση 2454/2010 Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία είχε αυτή την άποψη, ότι δηλαδή το ηλικιακό όριο είναι αντισυνταγματικό. Για αυτό το λόγο το Τμήμα είχε παραπέμψει στην Ολομέλεια. Όταν το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο κρίνει σε Ολομέλεια για ένα ζήτημα, εμείς δεν έχουμε περιθώριο να μην συμμορφωθούμε. Μάλιστα, πρέπει να τονίσουμε ότι όταν είχε βγει η απόφαση του Τμήματος, δεν μείναμε με σταυρωμένα χέρια, αλλά πήγαμε στο Υπουργείο και προτείναμε εμείς να αλλάξει το όριο. Με το νόμο 4072/2012 άλλαξε το ηλικιακό όριο από τα 35 στα 40 χρόνια, όπως άλλαξαν και τα τυπικά προσόντα. Έγινε, δηλαδή, ένα ποιοτικό άλμα, ώστε στο εξής να μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό μόνον πτυχιούχοι Νομικής, όπως εξάλλου συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη».

 

σελ. 116, N. 4072/1012  ΦΕΚ A 86 – 11.04.2012

Σχόλια