ΣτΕ: Αντισυνταγματικό το μέτρο της πρώτης εφεδρείας στο Δημόσιο

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με πληροφορίες, έκρινε αντισυνταγματικό το μέτρο της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, το οποίο είχε επιβληθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4024/2011 («Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»).

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου φαίνεται να έκρινε ότι η εφαρμογή του μέτρου της πρώτης εφεδρείας στο Δημόσιο δε συμβαδίζει με τις συνταγματικές ρυθμίσεις και ειδικότερα, προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 103 του Συντάγματος, με την οποία ρυθμίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, για τις πρώτες αποχωρήσεις μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων δεν ελήφθη υπ’ όψη η οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών ενώ δεν εξετάστηκαν και τα ενδεχόμενα προβλήματα λειτουργίας και αποδοτικότητας σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Η υπόθεση έφτασε ενώπιον της δικαιοσύνης μετά από προσφυγή της ΑΔΕΔΥ. Το συνδικαλιστικό όργανο στράφηκε κατά του επίμαχου νόμου και της ακόλουθης υπουργικής απόφασης καθώς, όπως υποστήριξε, το μέτρο της εφεδρείας δεν είναι σύμφωνο με την ορθολογική οργάνωση του Δημοσίου και παράλληλα, οδηγεί στην απομάκρυνση υπαλλήλων χωρίς να αξιολογούνται η εμπειρία ή λοιπά προσόντα τους, καθώς μοναδικό κριτήριο είναι κατά πόσο οι υπάλληλοι βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Να σημειωθεί ότι η απόφαση δεν αφορά δημοσίους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή αορίστου χρόνου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η απόφαση του ΣτΕ αναμένεται να δημοσιευθεί εντός των προσεχών μηνών.

Σχόλια