ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο αποκλεισμός των γυναικών από ειδικότητες των Ενόπλων Δυνάμεων

0

Το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας, με τις υπ’ αριθμ. 162 και 163/2015 αποφάσεις του, έκρινε αντισυνταγματική διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 2936/2001, με την οποία προβλέπεται η κατάταξη των γυναικών Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) μόνο σε ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης και ο αποκλεισμός τους από το σύνολο των επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων.

Οι δύο υποθέσεις που απασχόλησαν το ΣτΕ αφορούν το προ του 2007 νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επέτρεπε στις γυναίκες να καταταγούν μόνο στις ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης και τις απέκλειε από όλες τις άλλες επιχειρησιακές και τεχνικές ειδικότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι Σύμβουλοι Επικρατείας εξέτασαν την υπόθεση δύο γυναικών, οι οποίες τη διετία 2005-2006 υπέβαλαν αίτηση για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό για ΕΠΟΠ Στρατού Ξηράς, δηλώνοντας τις προκηρυσσόμενες τεχνικές ειδικότητες. Όμως, κατά την μοριοδότηση και οι δύο υποψήφιες κρίθηκαν ακατάλληλες για τις ειδικότητες που είχαν δηλώσει, καθώς οι ειδικότητες αυτές προβλεπόντουσαν μόνο για άνδρες. Οι δύο υποψήφιες αποκλείστηκαν και προσέφυγαν στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο συνιστά απόκλιση από την αρχή της ισότητας των φύλων κατά την πρόσβαση στο επάγγελμα, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, τους οποίους επικαλείται ο κοινός νομοθέτης για τη θέσπιση της ως άνω απόκλισης. Λόγω της αντισυνταγματικότητας, οι δύο επίμαχες υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του ΣτΕ για οριστική κρίση.
 

Σχόλια