ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο ορισμός του δάσους στο ν. 3803/2010

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με απόφασή της, έκρινε αντισυνταγματικό τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης, όπως αυτοί είχαν διατυπωθεί στο παλαιό νομοθετικό καθεστώς του ν. 3208/2003, δικαιώνοντας το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Ειδικότερα, οι δικαστές του ΣτΕ έκριναν ότι οι δύο επίμαχοι ορισμοί έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 24 του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται η προστασία του περιβάλλοντος. Να σημειωθεί ότι οι ορισμοί του δάσους και της δασικής έκτασης έχουν αναδιατυπωθεί με νεώτερα νομοθετήματα (ν. 3818/2010, ν. 3889/2010).

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ορισμό του ν. 3208/2003, ως «δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασης τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές)» και «δασική έκταση» θεωρείται ότι «υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά».

Σχόλια