ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι τελευταίες ρυθμίσεις για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών

Ως εκπονήθηκαν από τον προηγούμενο υπουργό Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου

0

Ουσιαστικές αλλαγές στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών δρομολογούνται από τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές και αντίθετες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου οι νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν γίνει από τον προηγούμενο υπουργό Παιδείας, Κ.Γαβρόγλου, σχετικά με τη διδασκαλία των θρησκευτικών σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.

Το ανώτατο δικαστήριο με τις αποφάσεις της Ολομέλειας έκρινε, ότι με τη διδασκαλία των θρησκευτικών «πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης και ότι το μάθημα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους ορθόδοξους χριστιανούς μαθητές».

Επίσης, στις αποφάσεις σημειώνεται ότι για τους ετερόδοξους ή άθεους ή αλλόδοξους μαθητές δίδεται η ευχέρεια της απαλλαγής από το μάθημα και ως εκ τούτου δεν υποχρεώνονται να το παρακολουθήσουν. Ειδικότερα, αναφέρεται:

«Οι ετερόδοξοι, αλλόθρησκοι ή άθεοι μαθητές, έχουν δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από το μάθημα με την υποβολή σχετικής δήλωσης, η οποία θα μπορούσε να γίνει με μόνη την επίκληση λόγων θρησκευτικής συνείδησης, η δε Πολιτεία οφείλει, εφόσον συγκεντρώνεται ικανός αριθμός μαθητών που απαλλάσσονται, να προβλέψει τη διδασκαλία ισότιμου μαθήματος προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος «ελεύθερης ώρας».

Τέλος σημειώνεται, ότι τα προγράμματα σπουδών του 2017 κρίθηκαν αντισυνταγματικά κατά πλειοψηφία, καθώς υπήρχαν και δικαστές που διατύπωσαν αντίθετη γνώμη.

Σχόλια