ΣτΕ: «Όχι» στα μεταπτυχιακά από τα Γενικά Τμήματα των Πανεπιστημίων

0

Η επταμελής σύνθεση του Γ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε με πρόσφατη απόφασή της, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1268/1982 που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα Γενικά Τμήματα των Πανεπιστημίων δεν μπορούν να καταρτίζουν ιδιαίτερο πρόγραμμα σπουδών, ούτε να καταρτίζουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά ούτε και να χορηγούν μεταπτυχιακά διπλώματα.

Στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρεται, μεταξύ των άλλων, ότι «στα Γενικά Τμήματα, τα οποία δεν καταρτίζουν ιδιαίτερο πρόγραμμα σπουδών και δεν χορηγούν πτυχίο μετά το πέρας προπτυχιακών σπουδών, δεν παρέχεται εκ του νέου νόμου η δυνατότητα να οργανώσουν και να λειτουργούν προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών».

Ακόμα κρίθηκε ότι είναι εκτός νόμου η απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας του έτους 2004 με την οποία δημιουργήθηκε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Γενικό Τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου.

Σχόλια