ΣτE: Απαγόρευση λειτουργίας οχλουσών βιοτεχνιών σε μικρούς οικισμούς

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 2169/06 απόφασή του, έκρινε παράνομη τη λειτουργία επαγγελματικών εργαστηρίων και βιοτεχνιών που ενοχλούν με τον θόρυβο, τις εκπομπές αερίων κ.λπ. τους κατοίκους μικρών οικισμών, προστατεύοντας κατά αυτό τον τρόπο τους μικρούς οικισμούς από τις δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό και οικιστικό τους περιβάλλον.

Το Ε΄ τμήμα του ΣτΕ, ερμηνεύοντας την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνδυασμό με τις προστατευτικές για το περιβάλλον διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος, έκρινε ότι δεν επιτρέπεται να λειτουργεί βιοτεχνία ή επαγγελματικό εργαστήριο (ακόμα και αν είναι χαμηλής όχλησης), σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων, που δημιουργήθηκαν πριν από το 1923 και δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο.

Ωστόσο, στους μεταγενέστερους του 1923 μικρούς οικισμούς (πληθυσμού έως 2.000 κατοίκων) είναι κατ αρχήν επιτρεπτή η λειτουργία μονάδων χαμηλής όχλησης, με την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες κρατικές αρχές οφείλουν να θέσουν διάφορους όρους και περιορισμούς στη λειτουργία των μονάδων αυτών.

Το ΣτΕ οδηγήθηκε στην εν λόγω απόφασή του μετά από προσφυγή κατοίκων μικρού οικισμού της Πάρου (Aσπρο Xωριό), οι οποίοι διαμαρτύρονταν, γιατί η Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση Kυκλάδων δεν είχε διακόψει τη λειτουργία συνεργείου αυτοκινήτων.

Σχόλια