ΣτΕ: Απαλλαγή του ιδρύματος Καρέλια από τον φόρο

0

Με την υπ΄ αριθμόν 1369/2010 απόφασή του, το Β Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αναίρεσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή πράξη καταλογισμού προϊσταμένου της ΔΟΥ Αθηνών του έτους 2002, για επιβολή φόρου κληρονομιάς ύψους 11.717.930 ευρώ στο κοινωφελές Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια. Ο Γεώργιος Καρέλιας, το 2000, άφησε στο ίδρυμα το 22% των μετοχών (187.332 ανώνυμες μετοχές) της ομώνυμης καπνοβιομηχανίας που κατείχε. Ακολούθως, το 2001, το ίδρυμα υπέβαλε δήλωση φόρου κληρονομιάς, δηλώνοντας, παράλληλα, ότι η κληρονομιά απαλλάσσεται από το φόρο. Από την πλευρά της, ωστόσο, η ΔΟΥ δε δέχθηκε τον ισχυρισμό περί απαλλαγής φόρου κρίνοντας ότι το ίδρυμα δεν εκπλήρωσε πλήρως τους σκοπούς του (χορήγηση υποτροφιών, ενίσχυση και επιχορήγηση μελετών, ερευνών, κ.λπ.). Συγκεκριμένα, η ΔΟΥ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ίδρυμα “εν τοις πράγμασι δεν επεδίωξε τους κατά το καταστατικό του κοινωφελείς σκοπούς, δεδομένου ότι δεν παρουσίασε καμία απολύτως δραστηριότητα προς την επίτευξή τους, και ως εκ τούτου δεν ενέπιπτε στις απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 25 του ν.δ. 118/1973, συνεπώς έπρεπε να υπαχθούν σε φόρο κληρονομιάς οι ανώνυμες μετοχές που κληρονόμησε από τον αποβιώσαντα Γεώργιο Καρέλια”. Η ΔΟΥ δικαιώθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, αλλά το ΣτΕ έκρινε ότι η απόφαση του Εφετείου είναι μη νόμιμη, γιατί “μόνη η διάθεση της περιουσίας προς σύσταση του Ιδρύματος, απεδείκνυε την επιδίωξη του προβλεπόμενου από το καταστατικό του κοινωφελούς σκοπού, ο κοινωφελής δε αυτός χαρακτήρας του Ιδρύματος δεν ήρθη από το γεγονός ότι δεν παρουσίασε δραστηριότητα από την στιγμή της ιδρύσεώς του με πράξη εν ζωή του ιδρυτή του μέχρι και τον θάνατο αυτού”.;

Σχόλια