ΣτΕ: Απέρριψε τις αιτήσεις αναστολής της ασφαλιστικής εταιρείας “EVIMA”

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τις υπ. αριθμ. 68-70/2013 απόφασεις του, έκρινε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να μην επαναλειτουργήσει η ασφαλιστική εταιρεία “EVIMA”.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει η ασφαλιστική εταιρεία “EVIMA”, η εταιρεία “ΕΒΗΜΑ Μεσίτες Ασφαλειών” και 78 εργαζόμενοι. Οι προσφεύγοντες στρέφονταν κατά της απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας των δύο εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψη το σημαντικό κίνδυνο κλονισμού της ασφαλιστικής πίστης καθώς και την απειλούμενη σοβαρή βλάβη του δημοσίου συμφέροντος από τη διατάραξη της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς, έκρινε ότι οι αιτήσεις αναστολής πρέπει να απορριφθούν. Επίσης, προβλέφθηκε η δέσμευση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας “EVIMA”.

Τέλος, σημειώνεται ότι η κύρια δίκη πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 4η Ιουνίου 2013.

Σχόλια