ΣτΕ: Απολογία πριν από τα πρόστιμα

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας εισηγείται την ακύρωση όλων των προστίμων που έχουν επιβληθεί σε χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.
Σύμφωνα με την απόφαση 2370/2007 της Ολομέλειας του ΣτΕ, «σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, πριν από την έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου, εφόσον με την εν λόγω πράξη αποδίδεται υπαίτια συμπεριφορά στον παραβάτη ή αυτή εκδίδεται κατόπιν επιμετρήσεως του ποσού του προστίμου, για την οποία λαμβάνονται υπόψη η βαρύτητα και οι συνθήκες τελέσεως της παραβάσεως, καθώς και λοιπές περιστάσεις που ασκούν επιρροή στον προσδιορισμό του ύψους του επιβλητέου προστίμου, η φορολογική αρχή έχει από το άρθρο 20 παρ.2 του Συντάγματος την υποχρέωση να διασφαλίζει στον φερόμενο ως παραβάτη την ευχέρεια να εκθέτει σχετικά τις απόψεις του, ειδικότερα δε να του επιδίδει το σχετικό σημείωμα με κλήση για παροχή εξηγήσεων, εκτός αν είναι ιδιαίτερα δυσχερής η επίδοσή του, γεγονός το οποίο απαιτείται να βεβαιώνεται με ειδική αιτιολογία».
»Η συμμόρφωση της φορολογικής αρχής προς την υποχρέωσή της αυτή αποτελεί προϋπόθεση νομιμότητας της διαδικασίας και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από τη δυνατότητα που παρέχεται στον επιτηδευματία στον οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο, να ζητήσει τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, μετά την έκδοση της πράξεως επιβολής προστίμου, επιδιώκοντας την εξαφάνιση ή τροποποίησή της.»
Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών, η εν λόγω απόφαση απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια (Πρωτοδικείο, Εφετείο, Συμβούλιο της Επικρατείας) και όχι όσες έχουν δεχθεί την ποινή της εφορίας και έχουν καταβάλει το πρόστιμο στα δημόσια ταμεία.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση όλων των πράξεων επιβολής προστίμου που βρίσκονται στα δικαστήρια, ενώ το Δημόσιο θα πρέπει να επιστρέψει τις προκαταβολές του 10% ή 20% κατά περίπτωση επί του προστίμου που έχουν καταβληθεί προκειμένου να εξεταστεί η προσφυγή από τη Δικαιοσύνη.

Σε όσους επιτηδευματίες έχουν βεβαιωθεί πρόσφατα παραβάσεις, αν αυτοί δε δεχθούν το πρόστιμο και προσφύγουν στα δικαστήρια, τότε εμπίπτουν και αυτοί στην απόφαση του ΣτΕ.
Εάν ένας επιχειρηματίας έχει χάσει πρωτοδίκως την προσφυγή και έχει πληρώσει το σύνολο της ποινής και η υπόθεσή του βρίσκεται σήμερα στο Εφετείο, τότε το δημόσιο θα πρέπει να επιστρέψει το σύνολο του ποσού.

Σχόλια