ΣτΕ: Απόρριψη αίτησης αναστολής για το κλείσιμο της ΕΡΤ

0

Η Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση αναστολής δικηγόρου της ΕΡΤ, με την οποία ζητούσε την αναστολή της υπουργικής απόφασης για την κατάργηση της ΕΡΤ και τη λύση των εργασιακών συμβάσεων των υπαλλήλων της, καθώς επίσης και μεταγενέστερων υπουργικών αποφάσεων, σχετικά με την πρόσληψη του ειδικού διαχειριστή, τις διαδικασίες προσλήψεων κλπ.

Η Επιτροπή Αναστολών, με την υπ’ αριθμ. 392/13 απόφασή της, έκρινε, ότι οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις ήταν προσανατολισμένες στον εξορθολογισμό της λειτουργίας, της διοίκησης και του κόστους του νομικού προσώπου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και ως εκ τούτου όλες οι σχετικές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα ενέχουν σκοπό δημοσίου συμφέροντος.

Σχόλια