ΣτΕ: απόρριψη προσφυγών της ΑΔΕΔΥ για τη διαθεσιμότητα

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισε την απόρριψη των προσφυγών της ΑΔΕΔΥ, κατά του μέτρου της διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα, η ΑΔΕΔΥ   υπέβαλε αίτημα ακύρωσης, ως αντισυνταγματικών και ως αντίθετων με την ΕΣΔΑ, με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία, των υπουργικών αποφάσεων (ΥΑ) με τις οποίες θεσπίστηκε το μέτρο της διαθεσιμότητας και της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. 

Ειδικότερα, με τις αιτήσεις της η ΑΔΕΔΥ ζητούσε την ακύρωση των (ΥΑ) υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες θεσπίστηκαν τα μέτρα της διαθεσιμότητας και της κινητικότητας, καθώς και τα κριτήρια εφαρμογή τους. Επιπλέον, ζητήθηκε η ακύρωση περί των είκοσι (20)  υπουργικών αποφάσεων (ΥΑ), με τις οποίες καταργήθηκαν περί τις πέντε χιλιάδες οργανικές θέσεις στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Η ΑΔΕΔΥ επικαλείτο μια σειρά συνταγματικών διατάξεων στις οποίες – κατά την αίτηση – προσέκρουαν οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις, όμως η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού απέρριψε τους ισχυρισμούς της, ως αβάσιμους και απαράδεκτους.