ΣτΕ: Απόρριψη της αίτησης της ΑΔΕΔΥ για αναστολή της αξιολόγησης

0

Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. 230/2014) η αίτηση της ΑΔΕΔΥ, με την οποία ζητούσε να ανασταλούν, ως αντισυνταγματικές, οι Εγκύκλιοι του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ΝΠΔΔ.

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, οι Εγκύκλιοι είναι αντίθετες στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας καθώς και στα άρθρα 77 και 109 του Συντάγματος.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, έκρινε πως οι επίμαχες εγκύκλιοι του υπουργείου δεν υπόκειται σε αναστολή, γιατί «συνδέονται άμεσα με την οργάνωση και την ομαλή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των ΝΠΔΔ». Η αναστολή θα ήταν δυνατό να δοθεί μόνο εάν συνέτρεχαν εξαιρετικοί λόγοι ή εάν η εφαρμογή των εγκυκλίων θα προκαλούσε στους δημοσίους υπαλλήλους «βλάβη σοβαρή και ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, οπότε επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, να χορηγηθεί αναστολή ύστερα από συνεκτίμηση και των αναγκών της υπηρεσίας».

Τέλος, κρίθηκε ότι οι ισχυρισμοί της ΑΔΕΔΥ περί αντισυνταγματικότητας είναι «προδήλως αβάσιμοι» και ότι η βλάβη την οποία επικαλείται η ΑΔΕΔΥ ότι θα υποστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν προέρχεται από τις επίμαχες εγκυκλίους, αλλά από «τις μέλλουσες να εκδοθούν εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικού ελέγχου».