Στε: Απόρριψη των αιτήσεων αναστολής της ΥΑ για το διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ

0

H Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις των Πανεπιστημίων της χώρας και του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τις οποίες ζητούσαν να ανασταλεί η από 23.9.2013 υπουργική απόφαση.

Οι Σύμβουλοι έκριναν ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος η επίμαχη απόφαση δεν είναι δυνατόν να ανασταλεί.

Σημειώνεται ότι με την υπουργική απόφαση καταργήθηκαν 1.349 οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και οι εργαζόμενοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Όπως τονίζεται στην απόφαση της Ολομέλειας, η κατάργηση των 1.349 θέσεων διοικητικών υπαλλήλων ανταποκρίνεται στις μνημονιακές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας για την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης αλλά και στις συμβάσεις χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.

Επίσης, επισημαίνεται ότι από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο, δεν προκύπτει ότι «συντρέχει εξαιρετικός λόγος συνιστάμενος στην αδυναμία λειτουργίας των πανεπιστημίων, σύμφωνα με την κατά το Σύνταγμα και το νόμο αποστολή του, ο οποίος θα δικαιολογούσε την αναστολή εκτέλεσης της επίμαχης υπουργικής απόφασης».
 

Σχόλια