ΣτΕ: «Πράσινο φως» για τα έργα επεξεργασίας λυμάτων στα Μεσόγεια Αττικής

0

Νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ραφήνας, στην περιοχή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Βορείων Μεσογείων (ΕΕΛ), του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας.

Υπενθυμίζεται, ότι το 2011 το ίδιο σχέδιο είχε κριθεί μη νόμιμο, καθώς δεν υπήρχε γνωμοδότηση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό της οριογραμμής του ρέματος της Ραφήνας στο σύνολό του ή σε τμήμα του. Σύμφωνα με τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, τα ρέματα που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο, οριοθετούνται. Η οριοθέτηση «συνίσταται στον καθορισμό και επικύρωση των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος, οι οποίες περιβάλλουν τις γραμμές πλημμύρας, τις όχθες, καθώς και τα τυχόν φυσικά ή τεχνητά στοιχεία, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος».
Τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Ραφήνας και Σπάτων-Αρτέμιδας εξέδωσαν απορριπτικές γνωμοδοτήσεις για τη μελέτη της τμηματικής οριοθέτησης του ρέματος Ραφήνας, ενώ αντίθετα, τα αρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, επέλεξαν την τμηματική οριοθέτηση, κρίνοντας «επιτακτική την ανάγκη για την κατασκευή της ΕΕΛ Βορείων Μεσογείων που αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα αστικά λύματα και προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου στη χώρα μας, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης του έργου».

Οι Σύμβουλοι του Ε’ Τμήματος, με την υπ’ αριθμ. 206/2013 γνωμοδότησή τους, έκριναν νόμιμο το επίμαχο διάταγμα, καθώς προκύπτει ότι για την τμηματική οριοθέτηση του ρέματος ελήφθησαν υπόψη «οι μελέτες (γεωλογική, υδρολογική, υδραυλική, περιβαλλοντική) που έχουν εκπονηθεί για το σύνολο του ρέματος». Εξάλλου, όπως αναφέρουν οι δικαστές, «η αρνητική γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Σπάτων-Αρτέμιδας αναφέρεται κατ’ ουσίαν στο ζήτημα της εγκατάστασης του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων και όχι στην τμηματική οριοθέτηση του ρέματος καθ’ εαυτήν».