ΣτΕ: «Πράσινο φως» για τα πτυχία που προέρχονται από 12 χώρες της Ε.Ε

0

Τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του ιατρού, του οδοντιάτρου και του φαρμακοποιού σε όσους έχουν πάρει τα σχετικά διπλώματα και πιστοποιητικά στις 12 χώρες που εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχει το Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόσφατη απόφασή του (125/2007).

Συγκεκριμένα το Ε’ τμήμα του ανώτατου Δικαστηρίου υπό τον πρόεδρό του Κ. Μενουδάκο έκρινε νόμιμα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που προώθησε η κυβέρνηση για τα επαγγέλματα αυτά, στο πλαίσιο προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς την κοινοτική οδηγία 2006/100/ΕΚ, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Στα ίδια σχέδια ΠΔ επιχειρούνται ορισμένες προσθήκες και για άλλες 10 χώρες που είχαν ενταχθεί νωρίτερα στην ΕΕ, χωρίς όμως η Ελλάδα να έχει ενσωματώσει στην έννομη τάξη της τα στοιχεία εκείνα που αφορούν διπλώματα και άλλους τίτλους που απονέμονται από τους φορείς των χωρών της προηγούμενης διεύρυνσης της ΕΕ.