ΣτΕ: «Πράσινο φως» στην κατασκευή δύο αιολικών πάρκων στη Μάνη

0

To Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση ακύρωσης των κατοίκων της περιοχής, δίνοντας έτσι το «πράσινο φως» για την κατασκευή 48 ανεμογεννητριών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης, στη Λακωνία.

Ειδικότερα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό έλεγχο, είχαν προσφύγει κάτοικοι της Λακωνίας και των πέριξ περιοχών, κατά του υπουργού Περιβάλλοντος. Με την αίτησή τους ζητούσαν να ακυρωθούν:
 

1) Η από 26/3/2012 Υπουργική Απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία δυο αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 26 ανεμογεννητριών, σε περιοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας και

2) Η από 30/3/2012 Υπουργική Απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία δυο αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 22 ανεμογεννητριών, σε περιοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ στην υπ΄ αριθμ. 1469/2018 απόφασή του σημειώνει ότι το από 20/9/1993 Προεδρικό Διάταγμα δεν περιλαμβάνει μεταξύ των ρητών απαγορεύσεων του την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ενώ αντίθετα επιτρέπει την υπό προϋποθέσεις εγκατάσταση  βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων.

Συνεπώς, οι Σύμβουλοι Επικρατείας αποφάσισαν ότι οι ισχυρισμοί των κατοίκων της περιοχής περί παραβίασης του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγία 2001/42/ΕΚ) και της Ελληνικής νομοθεσίας – Ν. 3851/2010 – είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, όπως απορριπτέοι είναι και όλοι οι άλλοι ισχυρισμοί που προέβαλαν. 

Σχόλια