ΣτΕ: “Πράσινο φως” στους βυθιζόμενους κάδους

0

Με την υπ αριθμό 3261/2010 απόφασή του, το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση κατοίκων του Κολωνακίου που ζητούσαν να ακυρωθεί η από 4/10/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε η τοποθέτηση βυθιζόμενου κάδου προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων και υλικών ανακύκλωσης στη συμβολή των οδών Καψάλη και Νεοφύτου Βάμβα στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Πρόκειται για Container χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων για τα απορρίμματα των κατοίκων της περιοχής. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες συγκέντρωσης των απορριμμάτων, από πλευράς υγιεινής και αισθητικής, εφάρμοσε πιλοτικό πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής, με υπογειοποίηση του συστήματος προσωρινής αποθήκευσης, στις περιοχές Κολωνακίου και Κολωνού. Πρόκειται για σύστημα βυθιζόμενων κάδων και σταθερών συμπιεστών που θα τοποθετηθούν σε περιοχές τουριστικού, αρχαιολογικού, εμπορικού ενδιαφέροντος και θα αντικαταστήσουν τους υπέργειους εν σειρά τοποθετημένους κάδους, ελαχιστοποιώντας έτσι τις οχλήσεις που μπορεί αυτοί να προκαλέσουν, αλλά και με την εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών και την αποκατάσταση της αισθητικής εικόνας της περιοχής.
Η απορριπτική απόφαση του δικαστηρίου ορίζει ότι η οικεία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι επαρκώς αιτιολογημένη και κρίνει αβάσιμο των ισχυρισμό των κατοίκων ότι με την τοποθέτηση των βυθιζόμενων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων παραβιάζεται το άρθρο 24 του Συντάγματος περί βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος, καθώς δημιουργείται μόνιμη εστία μολύνσεως και δυσωδίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι όχι μόνο δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον αλλά αντιθέτως προάγεται. Επιπλέον, το δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για την τοποθέτησή του και δεν αλλοιώνεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της πλατείας Κολωνακίου, αφού ο κάδος καταλαμβάνει μικρό τμήμα υπόγειου χώρου.

Σχόλια