ΣτΕ: Αρνητική εισήγηση για τη δημοσιοποίηση όσων απαλλάχθηκαν της στράτευσης για λόγους υγείας

0

Αρνητική είναι η εισήγηση της σύμβουλου Επικρατείας, Ειρήνης Σάρπ, στη δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων πήραν απαλλαγή στράτευσης για λόγους υγείας.

Το σχετικό αίτημα είχε καταθέσει το υπουργείο Εθνικής Αμυνας προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, το υπουργείο ζητούσε να ακυρωθεί απόφαση της Αρχής, η οποία είχε απαντήσει αρνητικά στο σχετικό αίτημα να δημοσιοποιήσει πολλά ονόματα στρατευσίμων που απηλλάγησαν της στράτευσης, κυρίως για λόγους υγείας, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η εισηγήτρια του ΣτΕ πρότεινε την απόρριψη της προσφυγής του υπουργείου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει παραβίαση της αρχής της ισότητας και είναι ορθή η κρίση της Αρχής, ότι η δημοσιοποίηση προσβάλλει την αρχή της αναλογικότητας.

Πρόσθεσε ότι δεν δικαιολογείται η επεξεργασία με τη δημοσιοποίηση, αφού δεν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή εγκληματικής – σωφρονιστικής πολιτικής (που προβλέπει ο Ν. 2472/1997 για την επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων), ενώ δεν δικαιολογείται τέτοια επεξεργασία ακόμα και για απλά δεδομένα γιατί δεν είναι αναγκαία για την ικανοποίηση δημόσιου συμφέροντος.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε.