ΣτΕ: Δεν ισχύει η διαθεσιμότητα στους δικαστικούς υπαλλήλους

0

Με την υπ’ αριθμό 1540/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκε η εξαίρεση από το καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας των δικαστικών υπαλλήλων.

Με την εν λόγω απόφαση ακυρώθηκε η από 25.11.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία «διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη απόλυση», σύμφωνα με το Ν. 4024/2011, δικαστικής υπαλλήλου της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία είχε συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας και διένυε το 58ο έτος της ηλικίας της. Υπογραμμίστηκε ότι ο Ν. 4024/2011 δεν μπορεί να εφαρμοστεί στους δικαστικούς υπαλλήλους καθώς συμβάλλουν ενεργώς στο δικαιοδοτικό έργο των δικαστηρίων και αποτελούν ειδική κατηγορία υπαλλήλων για την οποία προνοεί το Σύνταγμα και για την οποία έχει θεσπιστεί αυτοτελής ειδικός Kώδικας (Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων).

Τέλος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων καθώς ο αριθμός τους είναι “περιορισμένος και κατά κανόνα ανεπαρκής για την υποστήριξη της δικαστικής λειτουργίας”.

Σχόλια