ΣτΕ: Δικαίωμα αποζημίωσης πτυχιούχου ΤΕΙ λόγω παράλειψης έκδοσης Π.Δ

0

Δεκτή έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση αναιρέσεως εφετειακής αποφάσεως, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα αποζημίωσης πτυχιούχου των ΤΕΙ, λόγω παράλειψης εκδόσεως Προεδρικού Διατάγματος για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αιτών, πτυχιούχος των ΤΕΙ Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων, είχε προσφύγει, όπως και άλλοι απόφοιτοι ΤΕΙ, στα διοικητικά δικαστήρια, κατά της παράλειψης και της καθυστέρησης των οργάνων του δημοσίου προς έκδοση των αναγκαίων Προεδρικών Διαταγμάτων, με τα οποία αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ. Ο αιτών επικαλέστηκε οικονομική ζημία και περιορισμό της επαγγελματικής δραστηριότητάς του, λόγω της ως άνω παράλειψης. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς του, επιδίκασε αποζημίωση ύψους 8.500 ευρώ, λόγω ηθικής βλάβης.

Μετά από έφεση του Δημοσίου, η υπόθεση οδηγήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου το οποίο ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση, κρίνοντας, ότι δεν υφίσταται παραβίαση των δικαιωμάτων του αιτούντα. Επί της εφετειακής αυτής αποφάσεως, ο απόφοιτος ΤΕΙ άσκησε αίτηση αναιρέσεως, την οποία το ΣτΕ έκανε δεκτή με την υπ’αριθμ. 2544/13 απόφασή του.

Ειδικότερα, οι Σύμβουλοι δέχθηκαν, ότι η έκδοση Π.Δ για τα επαγγελματικά δικαιώματα αποτελεί δέσμια αρμοδιότητα της Διοίκησης, η οποία πηγάζει ευθέως από το Σύνταγμα και έκριναν, ότι η παράλειψη αυτή αποτελεί προσβολή του συνταγματικού δικαιώματος στην οικονομική και επαγγελματική ελευθερία. Ως εκ τούτου, κρίθηκε, ότι η επίμαχη εφετειακή απόφαση ήταν μη νόμιμα δικαιολογημένη και η υπόθεση παραπέμφθηκε εκ νέου στο Διοικητικό Εφετείο προς νέα κρίση και προσδιορισμό της αποζημίωσης.

 

Σχόλια