ΣτΕ: Δικαίωση για τη Verbund – Art Energa

0

Δικαιώθηκε με την απόφαση του  Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η εταιρεία Verbund – Art Energa Hellas S.A. η οποία ζητούσε να ακυρωθούν οι Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης του έτους 2009 για τον καθορισμό των συντελεστών επιμερισμού του ετήσιου ανταλλάγματος προς κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και την έγκριση του ετήσιου ανταλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών παροχής ΥΚΩ του έτους 2008.

Η εταιρεία υποστήριζε ότι οι προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις επιβάλλουν την εν μέρει αποζημίωση της ΔΕΗ για την παροχή ΥΚΩ και στους πελάτες της επίμαχης εταιρείας, περιορίζοντας με την επιβολή αυτή, την ανταγωνιστικότητα της.

Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς ενέργειας, η επίμαχη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μεταφράζεται στην ουσία σε επιστροφή από τον ΔΕΣΜΗΕ ποσού περίπου 70 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Energa.

Σχόλια