ΣτΕ: έγκριση του Π.Δ. για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

0

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 298/2014 γνωμοδότησή του, έκρινε μεν νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Ταυτότητα Κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 3843/2010, αλλά έκανε παράλληλα τρεις παρατηρήσεις νομοτεχνικού περιεχομένου.

Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου προβλέπει την πλήρη καταγραφή όλων των ακινήτων της χώρας στην πραγματική τους κατάσταση και θα αποτελεί τη βάση της ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών, ενώ θα είναι απαραίτητη και για τις περιπτώσεις μεταβίβασης, έκδοσης έγκρισης δόμησης ή εργασιών μικρής κλίμακας για οποιοδήποτε ακίνητο.

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο την Αντιπρόεδρο Α. Θεοφιλοπούλου και εισηγητή τον Πάρεδρο,Δ. Βασιλειάδη, αναφέρει ότι ναι μεν στο σχέδιο διατάγματος προβλέπεται η επιβολή προστίμων στους παραβάτες, αλλά δεν διευκρινίζεται το πρόσωπο στο οποίο θα επιβάλλεται το πρόστιμο, καθώς το πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί ακόμη και σε βάρος του προσώπου που συμπλήρωσε ψευδώς τα στοιχεία της ταυτότητας του κτιρίου, όπως είναι και ο μηχανικός.

Στη γνωμοδότηση υπογραμμίζεται ακόμη ότι δεν προβλέπονται κριτήρια για την κλιμάκωση των προστίμων, τα οποία κυμαίνονται από 2.000 έως 20.000 ευρώ. Δηλαδή, δεν καθορίζεται το ύψος του προστίμου ανάλογα με την παράβαση, αλλά απλώς προβλέπεται η επιβολή προστίμου.

Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις, η πρώτη καταγραφή ακινήτων, θα έχει ολοκληρωθεί σε δέκα (10) χρόνια, τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά κτίρια.

Σχόλια