ΣτΕ: εκτός μεσοπρόσθεσμου οι προσλήψεις των αστυνομικών

0

Στο συγκεκριμένο συμπέρασμα κατέληξε το αρμόδιο τμήμα του ΣτΕ κρίνοντας  ότι το Π.Δ. είναι αντίθετο με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις που επιβάλλονται από το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, αλλά και επειδή από κανένα στοιχείο δεν βεβαιώνεται ότι η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στα 2.477.000 ευρώ, για τη δημιουργία των νέων οργανικών θέσεων και των 100 προσλήψεων στην ΕΛΑΣ (Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της επόμενης πενταετίας.

Ως εκ τούτου το ανωτέρω διάταγμα κρίθηκε παράνομο και λόγω σπουδαιότητας παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ προς οριστική κρίση, η οποία και αποδέχθηκε τις θέσεις των δικαστών του Ε’ Τμήματος σημειώνοντας ότι «δεν προκύπτει η τήρηση ουσιώδους τύπου που έχει ταχθεί για τη νόμιμη έκδοσή του», δηλαδή «δεν βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος με τον Ν. 3985/2011 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής», καθώς και ότι «δεν τεκμηριώνονται επαρκώς οι υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων».Εκτός πλαισίου της υφιστάμενης νομοθεσίας κινείται σύμφωνα με το Ε’ τμήμα του ΣτΕ το Προεδρικό Διάταγμα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή για εκατό προσλήψεις στην ΕΛ.ΑΣ.

Στο συγκεκριμένο συμπέρασμα κατέληξε το αρμόδιο τμήμα του ΣτΕ κρίνοντας  ότι το Π.Δ. είναι αντίθετο με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις που επιβάλλονται από το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, αλλά και επειδή από κανένα στοιχείο δεν βεβαιώνεται ότι η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στα 2.477.000 ευρώ, για τη δημιουργία των νέων οργανικών θέσεων και των 100 προσλήψεων στην ΕΛΑΣ (Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της επόμενης πενταετίας. Ως εκ τούτου το ανωτέρω διάταγμα κρίθηκε παράνομο και λόγω σπουδαιότητας παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ προς οριστική κρίση, η οποία και αποδέχθηκε τις θέσεις των δικαστών του Ε’ Τμήματος σημειώνοντας ότι «δεν προκύπτει η τήρηση ουσιώδους τύπου που έχει ταχθεί για τη νόμιμη έκδοσή του», δηλαδή «δεν βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος με τον Ν. 3985/2011 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής», καθώς και ότι «δεν τεκμηριώνονται επαρκώς οι υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων».

Σχόλια