ΣτΕ: Επί τάπητος η προσφυγή του IdEF

0

Ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου θα συζητηθεί την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου η προσφυγή του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF κατά του Ελληνικού Δημοσίου όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και Εθνικής Οικονομίας. Αίτημα του Κολλεγίου είναι η ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 63893/ΙΑ/3-6-2010 (ΦΕΚ Β 774, της 3-6-10), σχετικά με την «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008». Ήδη από 27 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα με αιτιολογημένη γνώμη να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις του νόμου αλλά και της συγκεκριμένης ΥΑ, εντός διμήνου, προκειμένου να μην παραπεμφθεί στο ΔΕΚ.

Σχόλια