Στε: Επιβολή προστίμου για θαλάσσια ρύπανση ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα

0

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε περίπτωση που υπάρξει θαλάσσια ρύπανση, με την έννοια της δημιουργίας πετρελαιοκηλίδας, η εμπλεκόμενη εταιρία οφείλει να πράξει τα δέοντα και να καταβάλλει τα απαραίτητα χρηματικά ποσά για την επίτευξη της απορρύπανσης.

Αναλυτικότερα, δικαστική εισήγηση προς το Ε τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφέρει ότι η επιβολή προστίμου σε τέτοιες περιπτώσεις είναι επιτρεπτή και κατ’επέκταση νόμιμη, ακόμη κι αν δεν μπορεί να διαπιστωθεί η υπαιτιότητα συγκεκριμένου προσώπου για τη θαλάσσια ρύπανση.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για την πράξη επιβολής προστίμου απαιτείται να διαπιστωθεί η ρύπανση και η διασύνδεσή της με το συγκεκριμένο πλοίο. Σε καμία περίπτωση δεν αποτρέπουν την επιβολή προστίμου ισχυρισμοί του καπετάνιου, όπως ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί πως υπήρχε μια μικρή τρύπα στον πυθμένα του πλοίου, κάτω δηλαδή από την επιφάνεια της θάλασσας.

Σχόλια