ΣτΕ: εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά, σε επείγουσες περιπτώσεις

0

Tο Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, ερμηνεύοντας απόφαση διοικητή νοσοκομείου της περιφέρειας, η οποία ανέφερε ότι για κάθε επείγουσα εξέταση ασθενούς που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο, επειδή δεν διαθέτει το αντίστοιχο μηχάνημα ή το μηχάνημα δεν λειτουργεί λόγω βλάβης, το γραφείο κίνησης ασθενών θα παραπέμπει τους ασθενείς εναλλάξ στα διαγνωστικά κέντρα της περιοχής, αποφάνθηκε πως σ’ αυτήν την περίπτωση, οι ασθενείς τόσο οι νοσηλευόμενοι όσο και οι επισκέπτες των εξωτερικών ιατρείων, μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα το ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο στο οποίο θα κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, στο ΣτΕ προσέφυγε ένα διαγνωστικό κέντρο, ζητώντας να ακυρωθεί η παραπάνω απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου που επέβαλε την υποχρεωτική ισομερή κατανομή των ιατρικών εξετάσεων μεταξύ των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις.

Ειδικότερα, οι ασθενείς, σε περίπτωση μη λειτουργίας των αναγκαίων ιατρικών μηχανημάτων μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα το ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο το οποίο επιθυμούν, ενώ η απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου περί ισομερούς κατανομής των ασθενών στα διαγνωστικά κέντρα, «τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση» ότι εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εκείνες που «ο ασθενής, αφού ερωτηθεί, δεν εκδηλώσει σχετική προτίμηση ως προς συγκεκριμένο διαγνωστικό κέντρο στο οποίο επιλέγει να μεταβεί».

Σύμφωνα με την απόφαση, αντίθετη ερμηνεία, «θα προσέκρουε στην κατ΄ επιταγήν του άρθρου 21 παράγραφος 4 του Συντάγματος, υποχρέωση του κράτους να μέριμνα για την υγεία των πολιτών, καθώς και στην καθιερούμενη από το άρθρο 20 του νόμου 2017/1992 δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ιατρού και θεραπευτηρίου».
 

Σχόλια