ΣτΕ: Φρένο στην ανέγερση κατοικιών στην Ύδρα

0

Την ακύρωση ως παράνομης της από 1.12.2006 υπουργικής απόφασης για την ανέγερση εννέα διώροφων κατοικιών στη θέση Αυλάκι της Ύδρας, πρότεινε στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η σύμβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Η κ. Σακελλαροπούλου πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση της “Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία τη Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς” και του “Συλλόγου Οικολόγων Ύδρας – Η Υδραία Φώκια”, με βάση το άρθρο 24 του Συντάγματος. Συγκεκριμένα, στην εισήγησή της, η σύμβουλος υποστηρίζει ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος που επιτάσσει τη λήψη από το κράτος προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, “η οποία συνίσταται στη διατήρηση στο διηνεκές αναλλοίωτων των μνημείων και των λοιπών στοιχείων που το συγκροτούν, οι όροι και περιορισμοί δόμησης και εν γένει οι ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα που αφορούν σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημειακά συγκροτήματα, όπως ο οικισμός της Ύδρας, δεν επιτρέπεται να είναι δυσμενέστεροι για το περιβάλλον από τους όρους και περιορισμούς που ίσχυαν προηγουμένως ή να έχουν ως αποτέλεσμα την μελλοντική καταστροφή ή την υποβάθμιση της φυσιογνωμίας των μνημειακών στοιχείων του οικισμού”. Εν προκειμένω, η κ. Σακελλαροπούλου επισημαίνει ότι η έγκριση της ανέγερσης συγκροτήματος εννέα κατοικιών μέσα στον οικισμό της Ύδρας, χωρίς προηγουμένως να έχει ερευνηθεί εάν στο οικόπεδο προϋπήρχε κτίσμα, είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα. ;

Σχόλια