ΣτΕ: Φρένο στην εφαρμογή της ΥΑ για το πλαφόν στη συνταγογράφηση

0

Με προσωρινή διαταγή του Πρόεδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Σωτήρη Ρίζου, σταματάει προσωρινά η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης και της απόφασης του ΕΟΠΥΥ, για το πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρμάκων δραστικών ουσιών.

Ειδικότερα, αναστέλλεται η υπ΄ αριθμόν Υ9/οικ.53768/2014 Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται τα μηνιαία ελάχιστα όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών ανά γιατρό, τα οποία, όπως ορίζεται στην Υ.Α., έχουν προκύψει από τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων συνταγογράφησης του έτους 2013.

Το υπουργείο Υγείας, ζήτησε την ανάκληση της προσωρινής διαταγής, ενώ κατατέθηκε αντίστοιχη προσφυγή και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών – ο οποίος με ανακοίνωσή του χαιρέτισε την απόφαση του ΣτΕ – με αίτημα την αναστολή και την ακύρωση της απόφασης του υπουργού Υγείας για «τον καθορισμό ελαχίστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμό ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων».

Επιπλέον, ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι πλέον της αντισυνταγματικότητας, οι δύο επίμαχες προσβαλλόμενες αποφάσεις επιφέρουν σημαντικούς φραγμούς κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος σε όλη την πρωτοβάθμια περίθαλψη, ενώ είναι αντίθετες και στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

Ακόμη, οι γιατροί ισχυρίζονται ότι οι αποφάσεις παραβιάζουν μια σειρά συνταγματικών διατάξεων και ότι για τη διαφύλαξη και την προστασία της δημόσιας υγείας, η συνταγογράφηση των φαρμάκων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνον από τον έχοντα την ευθύνη της επιλογής του καταλληλότερου φαρμάκου, θεράποντα γιατρό.