ΣτΕ: Φρένο στην παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων σε αυθαιρέτως κατέχοντες

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 783/2007 απόφαση του Δ’ Τμήματος, έκρινε ότι η «τακτοποίηση» αυθαιρέτως κατεχόμενης δημοτικής ή δημόσιας περιουσίας, προς όφελος των κατόχων, με θέσπιση σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, δεν μπορεί να αποτελεί θεμιτό δημόσιο σκοπό και ως εκ τούτο αντιβαίνει στο Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα το Δ΄ Τμήμα απεφάνθη ότι δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή η θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης που υπαγορεύεται αποκλειστικώς, ή κατά κύριο λόγο, από την εν τοις πράγμασι μακροχρόνια αυθαίρετη κατοχή δημοσίων ή δημοτικών ακινήτων και την έλλειψη δυνατότητας ή ενεργού βουλήσεως του Κράτους να προασπίσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την κυριότητα, με την τήρηση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών.

Οι δικαστές έκριναν ότι η επιδίωξη ενός τέτοιου σκοπού αντιβαίνει στην συνταγματική αρχή του κράτους – Δικαίου, της οποίας ειδικότερη εκδήλωση αποτελεί η αρχή της ευνομίας, καθώς και στη συνταγματική αρχή της ισότητας.

Ωστόσο, το θέμα θα κριθεί οριστικά από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στην οποία και παραπέμφθηκε, λόγω γενικότερου ενδιαφέροντος.

Σχόλια