ΣτΕ για ΠΔ σχετικά με το πειθαρχικό δίκαιο προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας επεξεργαζόμενο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με το πειθαρχικό δίκαιο προσωπικού του Λιμενικού Σώματος διαπίστωσε νομικά προβλήματα, ασάφειες και αδόκιμους όρους και για το λόγο αυτό ζήτησε τη διόρθωσή τους.

Στη γνωμοδότηση του ΣτΕ (298/04) επισημαίνεται ότι πρέπει να διαγραφούν οι εξής ρυθμίσεις:

1. Η διάταξη που προβλέπει ως πειθαρχικό παράπτωμα “”τη συμμετοχή σε συνδέσμους, σωματεία και ιδρύματα που έχουν σκοπούς επιστημονικούς, μορφωτικούς ή εκπολιτιστικούς, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος””. Σύμφωνα με το ΣτΕ η διάταξη αυτή κατά το μέρος που εξαρτά το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι από προηγούμενη έγκριση του αρχηγού και καθιστά πειθαρχικά ελεγκτέα την παράλειψή της προσκρούει στο άρθρο 12 του Συντάγματος διότι το δικαίωμα αυτό παρέχεται χωρίς περιορισμούς και στο στρατιωτικώς οργανωμένο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.

2. Η διάταξη που προβλέπει τη θέση του αξιωματικού εκτός υπηρεσίας επί 24ωρο σε περιπτώσεις αντικανονικής εμφάνισης, μέθης, διότι θεσπίζει διοικητικό μέτρο που δεν σχετίζεται με το πειθαρχικό δίκαιο του Λιμενικού Σώματος.

3. Η διάταξη που επιτρέπει στο ΥΕΝ και τον αρχηγό του ΛΣ να επιβάλλουν ποινή για πράξη ή παράλειψη που δεν κρίθηκε από υφιστάμενό τους πειθαρχικά ελεγκτέα. Όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη επιτρέπει μη νομίμως την επιβολή πειθαρχικής ποινής χωρίς να τηρηθεί η συνήθης διαδικασία (παραπομπή, απολογία, τυχόν σύγκληση ανακριτικού συμβουλίου κλπ) και γι αυτό πρέπει να διαγραφεί ή να αναδιατυπωθεί χωρίς να παραβιάζει τη νόμιμη πειθαρχική διαδικασία.

Σχόλια