ΣτΕ: Η εναλλακτική θητεία για τους αντιρρησίες συνείδησης ισχύει και στην εφεδρεία

0

Οι διατάξεις του νόμου 2510/1997 που προβλέπουν εναλλακτική θητεία για τους αντιρρησίες συνείδησης πρέπει να εφαρμόζονται και στην εφεδρεία, όπως έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Αφορμή για την απόφαση του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου στάθηκε η προσφυγή πολίτη, ο οποίος εκπλήρωσε κανονικά τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του το διάστημα 1994-1996, αλλά στη συνέχεια, όταν το 2003 κλήθηκε για μετεκπαίδευση εφεδρείας, ζήτησε να υπηρετήσει εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία, επειδή στο μεταξύ είχε ενταχθεί στο δόγμα των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά. Το Στρατολογικό Γραφείο Βόλου –στο οποίο κατέθεσε τη σχετική αίτηση μαζί με πιστοποιητικό της Κεντρικής Εκκλησίας των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά το οποίο ανέφερε ότι από τις 8.9.2003 ανήκει στο δόγμα αυτό– απέρριψε, όμως, το αίτημα, με την αιτιολογία ότι ο πολίτης είχε ήδη υπηρετήσει ενόπλως στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο προσφεύγων δεν εμφανίστηκε για την εκπλήρωση της εφεδρείας, έτσι κηρύχθηκε ανυπότακτος εσωτερικού σε καιρό ειρήνης και του επιβλήθηκε εξάμηνη πρόσθετη στρατιωτική θητεία.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με την υπ΄ αριθμ. 170/2010 απόφασή της, έκρινε μη νόμιμη την αιτιολογία με την οποία απερρίφθη το αίτημα του πολίτη από το Στρατολογικό Γραφείο. Επικαλούμενο τις συνταγματικές επιταγές, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη νομοθεσία, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «εφόσον ο αιτών μετέβαλε θρησκευτικές απόψεις, ενστερνιζόμενος το δόγμα της Κεντρικής Εκκλησίας των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά, μετά την εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας, διατελών στην κατάσταση της εφεδρείας, η μεταβολή αυτή δεν αποτελούσε λόγο αποκλεισμού του από την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 2510/1997 περί αντιρρησιών συνειδήσεως, προκειμένου υπό την εν λόγω στρατιωτική κατάσταση να εκπληρώσει εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία».

Σχόλια