ΣτΕ: Ισόβια σύνταξη και σε πολύτεκνο πατέρα

0

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν οι διατάξεις του Ν. 1892/1990, κατά το μέρος που απαγορεύουν τη χορήγηση σύνταξης σε πολύτεκνο χήρο πατέρα, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία με την πρωτοποριακή απόφασή της ανατρέπει την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην προκειμένη περίπτωση, πολύτεκνος πατέρας τριών παιδιών μετά τον θάνατο της συζύγου του ζήτησε από τον ΟΓΑ να του χορηγηθεί ισόβια σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990. Το αίτημα απορρίφθηκε με τον ισχυρισμό ότι η ισόβια σύνταξη χορηγείται μόνο στην πολύτεκνη μητέρα. Ο πατέρας στην συνέχεια υπέβαλε ένσταση κατά της απόφασης της αρμόδιας επιτροπής του Οργανισμού, χωρίς όμως ποτέ να πάρει απάντηση. Έτσι, ο πατέρας προσέφυγε στην Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το άρθρο 63 του Ν 1892/1990 είναι αντίθετο στις συνταγματικές διατάξεις για την ισότητα των πολιτών και την προστασία της οικογένειας και ειδικά της πολύτεκνης οικογένειας, ενώ αναφέρει ότι η ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας έχει τον χαρακτήρα κινήτρου προς τους νέους γονείς για τη δημιουργία πολύτεκνων οικογενειών, με στόχο την αντιμετώπιση του σοβαρού δημογραφικού προβλήματος της χώρας.

Υπογραμμίζει εξάλλου ότι δεν είναι συνταγματικά ανεκτό «να χορηγείται μόνον στον έναν από τους συζύγους (στην μητέρα) παροχή, υπό την ιδιότητα του πολύτεκνου συζύγου, σε περίπτωση δε θανάτου να μην λαμβάνει ο επιζών την παροχή αυτή, απομειουμένης με τον τρόπο αυτόν της προς την πολύτεκνη οικογένεια προστασίας, εφ όσον και οι δύο σύζυγοι αποτελούν μέλη της συνταγματικώς προστατευόμενης οικογένειας».

Σχόλια