ΣτΕ: Και στους χήρους το μέρισμα του ΜΤΠΥ

0

Αντισυνταγματική και ανίσχυρη έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, νομοθετική ρύθμιση του ΠΔ 422/81, με την οποία καθιερώνονταν ευνοϊκότεροι όροι αναφορικά με το δικαίωμα λήψης μερίσματος για τις χήρες. Το ΣτΕ έκρινε ότι πρόκειται για μη επιτρεπτή διάκριση σε βάρος των χήρων, διάκριση που αντιβαίνει στις Συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των δύο φύλων.
Κατά συνέπεια, όχι μόνο οι χήρες αλλά και οι χήροι με ανήλικα παιδιά θα μπορούν στο εξής να εισπράξουν το μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις (15ετής συμμετοχή).
Την ίδια ώρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας επιβεβαιώνει τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία άνδρας εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα, με τις αντίστοιχες ευνοϊκές ρυθμίσεις που ισχύουν για τις γυναίκες.

Σχόλια