ΣτΕ: Καταγγελία για παρατυπίες στην κατάθεση του νομοσχεδίου της Διοικητικής Δικαιοσύνης

0

Έντονη ήταν η αντίδραση της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία καταγγέλλει ότι δεν ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για την Διοικητική Δικαιοσύνη πριν διαβιβαστεί στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο «εμπεριέχονται διατάξεις οι οποίες αφορούν σοβαρότατα ζητήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Η Ένωση, στην επιστολή της που απέστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, που κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, υποστηρίζει ότι «η διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, στην προκειμένη δε περίπτωση, με την Ολομέλεια του ΣτΕ και την Ένωση μας, πριν από την τελική διατύπωση των προτεινομένων διατάξεων, αποτελεί όχι μόνο αυτονόητη προϋπόθεση για την ποιότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά εμπίπτει και στην σχετική υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρα μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Ένωση υπενθυμίζει στην επιστολή «την 190/18.7.2006 εγκύκλιο του Πρωθυπουργού και την από 30.1.2007 εισήγηση του γενικού γραμματέα της Κυβέρνησης προς την κυβερνητική επιτροπή, οι οποίες αναφέρονται στην τήρηση των αρχών και διαδικασιών της καλής νομοθέτησης».

«Ειδικά μάλιστα το υπουργείο Δικαιοσύνης ως κατ΄ εξοχήν υπουργείο Νόμου, νομίζουμε ότι θα έπρεπε να αποτελεί πρότυπο στην ποιότητα της νομοπαρασκευαστικής εργασίας» τονίζεται.

Παράλληλα, η Ένωση με άλλη επιστολή της, ζητάει από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. Παναγιωτόπουλο, λόγω της σοβαρότητας των νομοθετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, να συγκαλέσει την Ολομέλεια του ΣτΕ.

Σχόλια