ΣτΕ: Κατάργηση τραπεζικών εγγυήσεων για τους αντίδικους του Δημοσίου

0

Αντισυνταγματική έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία, τη σχετική μνημονιακή ρύθμιση (Ν. 4072/12) που έβαλε σημαντικά εμπόδια και επιβαρύνσεις προκειμένου να μπορέσει κάποιος να πληρωθεί από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ΝΠΔΔ, μολονότι είχε στα χέρια του μια κερδισμένη τελεσίδικη εφετειακή δικαστική απόφαση.

Έτσι, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που κερδίζουν σε μια δευτεροβάθμια δίκη τις οικονομικές αξιώσεις που έχουν απέναντι στο Δημόσιο θα μπορούν να εισπράξουν από τα κρατικά ταμεία, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν μια ισόποση τραπεζική εγγύηση.

Με την απόφαση αυτή, διευκολύνονται να εισπράττουν ευκολότερα οι αντίδικοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα όταν κερδίζουν (κυρίως σε β’ βαθμό) οποιαδήποτε δίκη σε βάρος του κράτους για οικονομικές αξιώσεις, π.χ. από μισθούς, επιδόματα, κάθε είδους αποζημιώσεις, διαφυγόντα κέρδη, παροχή υπηρεσιών, παράνομη υποβάθμιση, επιστροφή φόρων-τελών, ακύρωση προστίμων κ.λπ.
Με το Ν. 4072/12 θεσπίστηκε μια προνομιακή ρύθμιση υπερ του Δημοσίου, κατά την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε βάρος του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, με στόχο την προστασία του δημοσίου χρήματος, με την επίκληση της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος.
 
 

Σχόλια