ΣτΕ: Ματαίωση της Ολομέλειας λόγω διαφωνιών

0

Με μια σύντομη όσο και ασυνήθιστη ανακοίνωση, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας εξηγεί τη σύντομη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Ολομέλειας για το θέμα των αδειών. Στην ανακοίνωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας σημειώνεται: “Εν όψει του κλίματος, το οποίο επιχειρείται να διαμορφωθεί τις τελευταίες, ιδίως, ημέρες από δημόσιες τοποθετήσεις και εκδηλώσεις ως προς την έκβαση της διασκέψεως της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις εκκρεμείς ενώπιον του Δικαστηρίου υποθέσεις των τηλεοπτικών αδειών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι πρέπει να ματαιωθεί η προγραμματισθείσα (από 13/9/2016) για σήμερα διάσκεψη επί των υποθέσεων αυτών.”