ΣτΕ: Μείζονος σημασίας κρίση για προσβολή των νόμων στα δικαστήρια

0

Στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας παραπέμφθηκε η υπόθεση του αν μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια ευθέως νόμος ως παράνομος ή αντισυνταγματικός.
Σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων και ειδικά του ΣτΕ, δεν μπορεί ο πολίτης να προσφύγει στα δικαστήρια και να ζητήσει να ακυρωθεί νόμος ως αντισυνταγματικός. Αντίθετα, ο πολίτης μπορεί να ζητήσει να ακυρωθούν υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις νομαρχών κ.λπ. που εκδόθηκαν σε εφαρμογή νόμου και κατά προέκταση να κριθεί η συνταγματικότητα και νομιμότητα του νόμου.
Αφορμή για την έκδοση αυτής της απόφασης αποτέλεσε η αίτηση κατοίκων του Αμαρουσίου και του Σωματείου «Παρέμβαση Πολιτών Αμαρουσίου» που ζητούν να ακυρωθεί ο Ν. 3207/2003, ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στο ρυμοτομικό σχέδιο στο χώρο όπου ανεγέρθηκε κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 το Κέντρο Τύπου, στο οποίο στη συνέχεια στεγάστηκε το εμπορικό κέντρο THE MALL.
Με τον ίδιο νόμο προβλέφθηκε η αλλαγή των όρων δόμησης (μεγαλύτερος συντελεστής δόμησης κ.λπ.) και ότι για την ανέγερση κτιρίων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομική άδειας. Συγκεκριμένα, η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Με την εκδοχή, όμως, ότι αποκλείεται η ευθεία, ενώπιον του διοικητικού δικαστή, προσβολή ατομικής ρυθμίσεως που έχει περιβληθεί τη μορφή του νόμου, η συνταγματικότητα της ρυθμίσεως αυτής δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί δικαστικώς εκτός αν καταλείπεται στάδιο εκδόσεως περαιτέρω ατομικώς διοικητικών πράξεων υποκειμένων σε προσβολή ή αν ανακύψει ιδιωτική διαφορά αγομένη παραδεκτώς προς εκδίκαση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, με την εκδοχή αυτή δημιουργείται έλλειμμα έγκαιρης και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας».

Σχόλια