ΣτΕ: Μη νόμιμη η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τις πρυτανικές εκλογές του ΑΠΘ

0

Μη νόμιμη έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τις πρυτανικές εκλογές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, παραπέμποντας, λόγω της σημαντικότητας του θέματος, στην επταμελή σύνθεση του αρμόδιου τμήματος, για τη λήψη οριστικής απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής κ. Ανδρέας Γιαννακουδάκης, ο οποίος ζητούσε να ακυρωθεί η από 20/5/2014 απόφαση του συμβουλίου του ΑΠΘ, με την οποία επελέγησαν ως υποψήφιοι για την εκλογή στο αξίωμα του Πρύτανη στο ΑΠΘ οι καθηγητές, Σ. Λογοθέτης, Π. Μήτκας και Ι. Παπαδογιάννης και όχι ο ίδιος.

Ειδικότερα, οι δικαστές έκριναν ότι η παρουσία των πρυτάνεων στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων είναι υποχρεωτική και ως εκ τούτου η απουσία τους καθιστά τις αποφάσεις μη νόμιμες.
Συγκεκριμένα, στην υπ’ αριθμ. 2357/2014 απόφασή του, το ΣτΕ σημειώνει πως ο νόμος 4009/2011 για τα ΑΕΙ αναφέρει ότι στις αρμοδιότητες του Πρύτανη περιλαμβάνεται η συμμετοχή του, χωρίς ψήφο, στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Ιδρύματος, δηλαδή ότι ο πρύτανης «πρέπει να καλείται, επί ποινή ακυρότητας της οικείας συνεδριάσεως και της πράξεως που εκδίδεται κατ’ αυτήν» και να συμμετέχει και σε αυτές που «λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας εκλογής νέου Πρύτανη». Επομένως, η απόφαση του συμβουλίου του ΑΠΘ για τους υποψήφιους στις πρυτανικές εκλογές ήταν μη νόμιμη.

Παράλληλα, πρόβλημα έχει προκύψει και στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς ο εν ενεργεία Πρύτανης του, Ιωάννης Μεσσήνης, έχει προσφύγει στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος να προκηρυχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Πρύτανη. Το Συμβούλιο του ιδρύματος προχώρησε στην προκήρυξη των εκλογών λόγω του λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας και συνταξιοδότησης του κ. Μεσσήνη.
Ωστόσο, το Γ’ Τμήμα του ΣτΕ, στην υπ’ αριθμ. 2356/2014 απόφασή του, αναφέρει ότι από τον Ν. 4009/2011 συνάγεται πως ο νομοθέτης «δεν θέλησε η κατάληψη του εν ενεργεία πρύτανη από το νόμιμο όριο ηλικίας, η οποία συνεπάγεται βεβαίως την απώλεια της καθηγητικής ιδιότητάς του, να αποτελεί και λόγο διακοπής της θητείας του, αλλά αντίθετα, να συνεχίζει και να ολοκληρώνει στην περίπτωση αυτή τη θητεία του, περιοριζόμενος εφεξής αποκλειστικώς στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του αξιώματός του».