ΣτΕ: Νέα προσφυγή κατά της διακοπής λειτουργίας της ΕΡΤ

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε δικηγόρος της ΕΡΤ, ζητώντας την ακύρωση ως παράνομων και αντισυνταγματικών, της από 10.6.2003 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και της από 11.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ), με τις οποίες διεκόπη η λειτουργία της ΕΡΤ Α.Ε και λύθηκαν όλες οι συμβάσεις των εργαζομένων σε αυτή, καθώς και όλων των σχετικών αποφάσεων που εκδόθηκαν στην συνέχεια και αφορούν την ΕΡΤ, όπως ο διορισμός του ειδικού διαχειριστή κλπ.
Στο κείμενο της αίτησής του, ο προσφεύγων ισχυρίζεται, ότι υφίσταται ηθική βλάβη από την αδυναμία να απολαύσει το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ αλλά και οικονομική βλάβη, λόγω επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού από τις αποζημιώσεις που θα δοθούν στους απολυμένους και τις επικείμενες προσλήψεις.Τέλος, ο προσφεύγων επικαλείται αντίθεση στο αρ.44 του Συντάγματος, καθώς δεν συνέτρεχε καμία έκτακτη και επείγουσα ανάγκη για την κατάργηση του νομικού προσώπου της ΕΡΤ Α.Ε και παραβίαση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας των σχετικών αποφάσεων.