ΣτΕ: Νέα προσφυγή κατά του σχεδίου «Αθηνά» από πανεπιστημιακούς

0

Μία ακόμη προσφυγή εναντίον του σχεδίου «Αθηνά», για την αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέλη της ακαδημαϊκής και πανεπιστημιακής κοινότητας καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι.

Ειδικότερα, στο ΣτΕ προσέφυγαν 15 μέλη του διδακτικού, ειδικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ζητώντας την ακύρωση, ως παράνομου και αντισυνταγματικού, του υπ’ αριθμ. 85/2013 Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο ανασυγκροτούνται οι σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ειδικότερα, με το συγκεκριμένο Π.Δ ιδρύεται αυτοτελής Νομική Σχολή, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Νομικής, ενώ η υπάρχουσα Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΝΟΠΕ) μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, στην οποία εντάσσονται τα τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.

Οι προσφεύγοντες καθηγητές και διοικητικοί υπάλληλοι, υποστηρίζουν, ότι με το σχτετικό Π.Δ παραβιάζεται η, κατοχυρωμένη στο αρ.16 του Συντάγματος διοικητική αυτοτέλεια των ΑΕΙ, δεδομένου δε ότι η Σύγκλητος, με την από 27.12.2012 απόφασή της, έχει ταχθεί υπέρ της διατήρησης της Σχολής ΝΟΠΕ, ως έχει.
Επίσης, οι πανεπιστημιακοί επικαλούνται μη νόμιμη και ανεπαρκή αιτιολογία του διατάγματος, διότι δεν εξειδικεύονται οι σκοποί που εξυπηρετούνται, στα πλαίσια της ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης και της καλλιέργειας νέων επιστημονικών πεδίων, όπως επιτάσσει και ο Ν.4009/2011 για τη λειτουργία των πανεπιστημίων.
Τέλος, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν, ότι με τη νέα ρύθμιση, ουσιαστικά διπλασιάζεται η διοικητική δομή των εν λόγω σχολών, ενώ συγχρόνως δημιουργούνται σοβαρά και δυσεπίλυτα προβλήματα χωροταξίας και κτηριακής υποδομής.

 

Σχόλια